Gamle Aker kirke – Den eldste bygningen i Oslo

Gamle Aker kirke ligger i Oslo og er byens eldste byggverk. Kirken ligger i Akersbakken 26 og er et byggverk som pryder det ellers så beskjedne området. Byggverket ble reist i 1180 og er dermed en kirke fra middelalderen. Kirken regnes faktisk som den lengst og best bevarte på hele Østlandet. Grunnet middelalderens plyndringer og erobringer har kirken fått gjennomgått litt, men den står like staut nå som den gang – bare med en enda finere overflate.

Kirken ble bygget på gården Aker i 1180 og dette kom senere til å påvirke hele området siden en av ringvirkningene av reisningen av bygningen var at det var med på gi området/ kirkesognet navnet Aker. Kirken fungerer nå som kirke for menigheten i området som ble opprettet i 1861. Kirken er enkelt bygd, men har sine særegne detaljer. Stilen til kirken ligner veldig på stilen til Ringsaker kirke som befinner seg i Ringsaker kommune i Hedmark fylke.

Kirken ble som sagt bygget under middelalderen. Middelalderen var tidsrommet mellom år 500 til år 1500. Middelalderens kultur og tiden etterpå sin kultur omfattet mye krigskultur som blant annet erobringer og plyndringer. I år 1532 opplevde hele landet uroligheter i forbindelse med tiden før reformasjonen. Det ble etter hvert en splid mellom de lutherske tilhengerne og de geistlige som støttet kongen som tidligere hadde blitt fordrevet. Som en hevnaksjon innad i denne spliden lot eieren av området kalt lensherren kirken bli plyndret i januar samme år.

Kirken har gjennomgått to større restaureringer som foregikk i år 1861 og år 1955. Etter en såkalt bevaringsstrid på 1850-tallet fikk man til slutt i gjennom at Aker kirke skulle restaureres og at den skulle bli stående på samme sted. Bevaringsstriden gikk ut på at siden kirken nå var kommet i kommunens eie og at den var i en mye dårligere forfatning, så kom det tre alternativ til grunne. Det første var at kirken skulle restaureres og utvides for å romme flere siden landet nå hadde en betraktelig større befolkningsvekst. Det andre alternativet var å bruke den nåværende kirken til kirkelige ærender og handlinger og dermed bygge en ny folkekirke et annet sted. De fikk også et tredje alternativ som var å selge kirken til Christiania som er det nåværende Oslo, siden de ønsket å ordne opp i noen kirkelige forhold. Salget gikk ikke gjennom, men de fikk heldigvis kirken i stand midlertidig som igjen betydde at ingen av de tre forslagene direkte ble benyttet. I 1861 fikk kirken det utseendet og sitt nåværende ytre. Det mest karakteristiske på hele kirken er det storslåtte tårnet som pryder kirken fra alle vinkler. Kirken ble senere restaurert i 1955 med mål om å endelig få stå der den står uten å måtte flyttes igjen. Kirken regnes nå som en av Norges eldste bygninger og er et fortidsminne fra en tid Norge gjennomgikk store endringer. Befolkningen og kirkerådet er nok takknemlig for at byggverket ikke ble revet eller flyttet. Derfor har vi nå et fantastisk byggverk som kan besøkes i Akersveien 26 i Oslo.